Zmiany w zarządzie spółek grupy Cyfrowy Polsat

14 marca rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 kwietnia br. Jacka Felczykowskiego w skład zarządu spółki Cyfrowy Polsat i powierzyła mu pełnienie funkcji członka zarządu. Jacek Felczykowski nadal będzie członkiem zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Została również podjęta decyzja o rozszerzeniu od 1 kwietnia br. zarządu Polkomtelu, do którego na podstawie uchwały rady nadzorczej, dołączy w randze członka zarządu – Justyna Kulka.

Również z dniem 1 kwietnia br. do zarządu Telewizji Polsat na mocy uchwały rady nadzorczej wejdą i będą w nim pełnili funkcje członków zarządu: Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Adam Nowe oraz Janusz Pliszka. Katarzyna Ostap-Tomann, która odpowiada za finanse grupy Cyfrowy Polsat i pełni funkcje członka zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, podjęła decyzję o rezygnacji z dniem 31 marca br. z zasiadania w zarządzie Telewizji Polsat i przekazaniu tej funkcji Januszowi Pliszce – swojemu dotychczasowemu zastępcy.

Tomasz Gillner-Gorywoda, który z dniem 31 marca br. złożył rezygnację z zasiadania w zarządzie Cyfrowego Polsatu, nadal będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego Polkomtelu.

Dariusz Działkowski z dniem 31 marca br. złożył rezygnację z zasiadania w zarządzie Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat, przy czym pozostanie w strukturach grupy w obszarze techniki.

Przypomnijmy, że również 1 kwietnia br. funkcję prezesa zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obejmie Mirosław Błaszczyk, funkcję wiceprezesa zarządu tych spółek obejmie Maciej Stec, a Stanisław Janowski rozpocznie pełnienie funkcji prezesa zarządu Telewizji Polsat.

Facebook Comments