Były szef Polsat News prezesem ZE PAK

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin delegowała Henryka Sobierajskiego, ostatnio szefa Polsat News, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki, z powierzeniem jemu obowiązków prezesa.

Rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki oraz pełnienia funkcji wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa złożył Marcin Ginel. Rezygnację z członkostwa w zarządzie i funkcji wiceprezesa złożyła również Aneta Lato-Żuchowska, a Lesław Podkański z funkcji członka rady nadzorczej. Osoby składające rezygnację nie podały powodów swoich decyzji.

Henryk Sobierajski od czerwca 2010 roku jest członkiem rady nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA, w której od września 2010 do czerwca 2017 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. W latach 2008-2018 był dyrektorem kanału informacyjnego Polsat News i szefem pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat.

Przypomnijmy, że Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest kontrolowany przez Zygmunta Solorza.

Foto: Polsat

Facebook Comments