Netia uzyskała certyfikację VMware Disaster Recovery Validated Partner

Netia uzyskała certyfikację VMware Disaster Recovery Validated Partner, co potwierdza najwyższą jakość usługi Netia Compute Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Spółka jest jedynym polskim dostawcą, który posiada tego typu poświadczenie ekspertyzy w tym zakresie.

Tytuł Cloud Verified oznacza, że usługi chmurowe (np. Netia Compute) wykorzystywane do zarządzania wirtualnym Data Center i oparte na rozwiązaniach tego wiodącego globalnego dostawcy gwarantują wysoką niezawodność oraz bezpieczeństwo.

„Po otrzymaniu przez Netię certyfikacji VMware Cloud Verified, przyszedł czas na takie samo potwierdzenie architektury i wiedzy dotyczącej usługi Disaster Recovery. Tytuł VMware Disaster Recovery Validated Partner potwierdza, że architektura usługi zbudowana została w oparciu o najlepsze praktyki i wiedzę ekspercką w tym obszarze” powiedział Adam Kowalczyk, Starszy Kierownik Produktu w Netii.

Netia Disaster Recovery as a Service (DRaaS), to rozwiązanie polegające na utrzymywaniu w gotowości zasobów w ośrodku zapasowym na wypadek niedostępności ośrodka podstawowego. Usługa zbudowana została w całości na bazie platformy chmurowej Netia Compute i jest utrzymywana w jednym z kilku Data Center, którymi dysponuje Grupa Netia. Rozwiązanie to pozwala klientom, którzy posiadają własne środowisko VMware vSphere lub korzystają już z usługi Netia Compute, na utrzymywanie kopii serwerów wirtualnych. Zasoby te pozostają gotowe do włączenia w Data Center Netii, które stanowi dla danego podmiotu zapasowe centrum danych. Podstawą usługi jest oprogramowanie VMware vCloud Availability, które pozwala na realizację scenariuszy częściowego i całościowego przełączania systemów do drugiej lokalizacji.

Netia Compute DRaaS zapewnia klientom stałą cenę w ramach gotowości (stały abonament za przestrzeń dyskową oraz niewielki procent całkowitej liczby vCPU i RAM) oraz przewidywalność kosztu usługi uzależnioną od aktualnego wykorzystania zasobów. W czasie, gdy zasoby pozostają w gotowości, klient płaci za niewielki procent wartości środowiska podstawowego. Pozostałe zasoby rozliczy godzinowo dopiero w przypadku awarii.

Globalna sieć VMware składa się z ponad 4000 dostawców (VMware Cloud Provider). Netia status VMware Cloud Verified uzyskała na początku 2021 roku.

Facebook Comments