Cyfrowy Polsat pozyskał dodatkowe finansowanie w postaci kredytu

Cyfrowy Polsat poinformował, iż zawarł akt przystąpienia do dodatkowego kredytu.

Akt przystąpienia przewiduje udzielenie Cyfrowemu Polsatowi dodatkowego kredytu terminowego w 1 miliarda złotych.

Dodatkowy kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża kredytu jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA, w taki sposób, że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa, przy czym najwyższy poziom marży będzie miał zastosowanie, gdy wskaźnik skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA będzie wyższy niż 3,50:1, a najniższy, gdy wskaźnik ten będzie równy lub niższy niż 1,50:1. Ostateczną datą spłaty dodatkowego kredytu jest 31 marca 2023 r. i będzie on spłacony jednorazowo w dacie ostatecznej spłaty.

Facebook Comments