Grupa Polsat Plus w III kwartale 2022 roku

Grupa Polsat Plus w III kwartale 2022 r. dynamicznie rozwijała się we wszystkich segmentach swojej działalności.

Grupa Polsat Plus w III kwartale br.:

 • Oferowała atrakcyjne oferty z serwisem Disney+ w Polsat Box, sieci Plus, Netii i Polsat Box Go.
 • Nabyła 70% udziałów w spółce Antyweb.pl, dzięki czemu Antyweb.pl, jeden z najważniejszych serwisów w Polsce piszący o tym, co dzieje się w polskim i światowym Internecie, dołączył do Grupy i wzmocnił jej segment online.
  • Rozbudowywała portfolio smartfonów 5G, popularyzując ofertę najszybszego i najlepszego w Polsce Internetu 5G Plusa.
  • Polsat Box Go zapowiedział premierę 10 nowych polskich seriali w ciągu kilku miesięcy. W serwisie zadebiutowały już: „Rodzina na Maxa”, „Wotum nieufności” i „Lulu”.
  • NesoBus, autobus wodorowy Grupy Polsat Plus i ZE PAK, woził pierwszych pasażerów w kilku polskich miastach: Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Koninie i Warszawie oraz otrzymał medal na targach TransExpo 2022 w Kielcach.
  • Otrzymała nagrodę główną „Firmy Roku” Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wyróżnienie przyznano za sukces biznesowy Grupy, a także podejmowane przez nią i jej założyciela, Pana Zygmunta Solorza, inicjatywy społeczne i charytatywne.
  • Podpisała nowe umowy na sponsoring sportowy – marki Polsat i Plus zostały partnerami tytularnymi hali w Gdyni – Polsat Plus Areny Gdynia, a Netia sponsorem koszykarskiej drużyny Suzuki Arka Gdynia.
  • Zawarła umowę joint venture z wiodącym środkowoeuropejskim deweloperem HB Reavis dotyczącą budowy wieżowców biurowych w Porcie Praskim.

„Nasza Grupa konsekwentnie rozwija skalę swojego biznesu w dotychczasowych i nowych obszarach, niezależnie od bieżących wyzwań makroekonomicznych. Realizując strategię multiplay, klientom Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go zapewniliśmy oferty z Disney+. Nieprzerwanie inwestujemy w naszą ofertę programową, w tym najlepszy sport, nowe seriale oraz atrakcyjną ramówkę, rozwijamy też ofertę 5G. Jednocześnie dynamicznie rozwijamy segment Czystej Energii, odpowiadając na potrzeby naszych klientów, którzy potrzebują czystej i taniej energii elektrycznej jak nigdy dotąd. To obok telewizji, telefonu i dostępu do Internetu usługa absolutnie niezbędna w każdym domu, a nasza Grupa wkrótce zaoferuje ją mieszkańcom Polski” – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

Segment usług B2C i B2B

Grupa Polsat Plus niezmiennie skupia się na zwiększaniu lojalności klientów oraz na budowaniu wartości klienta. Swój cel realizuje poprzez zapewnianie szerokiego portfolio usług telewizyjnych i telekomunikacyjnych, atrakcyjnych ofert 5G oraz bogatej oferty urządzeń 5G.

Łącznie Grupa Polsat Plus świadczy ponad 20 mln usług płatnej telewizji, telefonii i Internetu, a 2,5 mln klientów korzysta z ofert łączonych. Przychód od klienta kontraktowego wzrósł do ponad 71 zł, a wskaźnik odejść klientów B2C (churn) niezmiennie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie 6,8% w skali roku. W segmencie usług przedpłaconych średni przychód na usługę także wzrósł i sięgnął blisko 18 zł. Klienci przetransferowali w pierwszych 9 miesiącach ok. 1475 PB danych, co oznacza wzrost o 13% r/r. Łączna liczba klientów B2B wynosi blisko 70 tys., a każdy z nich generuje średniomiesięczny przychód w wysokości ponad 1,4 tys. zł.

„To kolejny kwartał dobrych wyników, które pokazują, że nasi klienci chętnie łączą oferowane przez nas usługi telewizyjne i telekomunikacyjne. Coraz chętniej wybierają też taryfy i smartfony 5G w najlepszej w Polsce sieci 5G Plusa. Bardzo dobrze zostały przyjęte nasze oferty z Disney+. Przekłada się to pozytywnie na niezmiennie niski poziom wskaźnika odejść, który wynosi 6,8%, oraz silny wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego do ponad 71 zł” – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus.

Segment mediowy: telewizja i online

Łączna oglądalność kanałów Grupy Polsat Plus zarówno w III kwartale, jak i okresie 9 miesięcy wynosi ok. 23%, zgodnie z założeniami strategicznymi. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu i w III kwartale, i w okresie 9 miesięcy wzrosły – odpowiednio o 2,9% i 1% – podczas gdy cały rynek reklamy TV był dotknięty lekkimi spadkami. Grupa Polsat-Interia posiada 20,5 mln użytkowników portali, którzy co miesiąc generują średnio 2 mld odsłon, i zajmuje wiodącą pozycję na rynku wydawców internetowych.

„Oglądalność naszych kanałów TV pozostaje na stabilnym poziomie ok. 23%. Na tle dotkniętego spadkami rynku nasze przychody z reklamy TV i sponsoringu delikatnie rosły. Dzięki temu nasz udział w rynku reklamy TV wzrósł po 9 miesiącach do poziomu 28,8%. Wyraźny wzrost oglądalności odnotowały nasze kanały informacyjne, w szczególności Polsat News. O 600 tys. wzrosła liczba użytkowników naszych serwisów internetowych z Interia.pl na czele, pozostajemy wiodącym wydawcą online” – mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus. 

Rozwój projektów z obszaru energii odnawialnej

Strategia 2023+ Grupy Polsat Plus w nowym obszarze Czystej Energii, realizowana wspólnie z ZE PAK, oparta jest na ambitnych celach związanych z docelowym poziomem zainstalowanej mocy zero- i niskoemisyjnych źródeł energii oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych. W III kwartale m.in.:

 • Nabyty został kolejny projekt farmy wiatrowej w Drzeżewie – aktualnie realizowanych jest 5 projektów farm wiatrowych o łącznej mocy >190 MW.
 • Farma Brudzew w ciągu 9 miesięcy wyprodukowała niemal 70 MWh zeroemisyjnej energii elektrycznej, która zasilała sieć nadajników Plusa. To doskonały wynik, dlatego Grupa uruchamia już rozbudowę tej farmy o kolejne 12,4 MWp mocy.
 • Konsekwentna budowa pełnego łańcucha wartości gospodarki opartej na zielonym wodorze – trwa instalacja pierwszego elektrolizera o mocy 2,5 MW, który będzie w stanie wyprodukować 1000 kg zielonego wodoru dziennie.
 • Zawarto umowę z NEL Hydrogen Dania na dostawę urządzeń do siedmiu stacji tankowania wodoru. Rozpoczęła się budowa pierwszej ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru w Warszawie.

Wyniki finansowe Grupy Polsat Plus

Całkowite przychody Grupy Polsat Plus wzrosły w III kw. o 7,9% do blisko 3,3 mld zł. Skorygowana EBITDA1) wyniosła 840 mln zł, a wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy ponad 1,05 mld zł. Wskaźnik całkowitego zadłużenia kształtuje się poziomie 2,64x (dług netto/EBITDA LTM).

„Do bardzo satysfakcjonującego wzrostu przychodów Grupy przyczyniły się głównie: konsekwentny wzrost przychodów detalicznych, istotnie wyższe przychody ze sprzedaży urządzeń konsumenckich, rosnące przychody reklamowe, a także rozpoznane przychody ze sprzedaży i najmu lokali w nowym segmencie nieruchomości. Generujemy gotówkę pomimo rosnących odsetek, presji inflacyjnej oraz realizacji pierwszych inwestycji z segmentu Czystej Energii. Umożliwia nam to wspieranie dalszego konsekwentnego rozwoju projektów w ramach Strategii 2023+” – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

1) EBITDA z wykluczeniem zysku ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych (3.690,8 mln PLN w Q3’21 i 113,4 mln PLN w Q3’22)

Facebook Comments