Najważniejsze dane Grupy Polsat za IV kwartał i cały 2020 r.

Grupa Polsat sprawnie dostosowała działalność do nowych warunków panujących w pandemii. W 2020 roku zostały zrealizowane inwestycje, które zapewnią dalszy, konsekwentny rozwój działalności Grupy.

2020 rok to konsekwentna i skuteczna kontynuacja strategii „Dla każdego. Wszędzie”, nowe usługi – jak 5G czy telewizja internetowa OTT – w programie smartDOM oraz inwestycje w atrakcyjny kontent. W sumie Grupa świadczy 18 mln usług, a ponad 2 mln klientów skorzystało z możliwości połączenia usług w programie smartDOM. Dzięki temu rośnie średni miesięczny przychód od klienta, a wskaźnik odejść klientów – będący miarą ich zadowolenia z usług – utrzymuje się na bardzo niskim poziomie 6,5%.

Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał i cały 2020 r. dla segmentu B2C i B2B:

 • Liczba klientów usług multiplay, świadczonych m.in. w ramach flagowego programu smartDOM, wzrosła o 71 tys. r/r (3,6%) do 2,065 mln, a łącznie posiadają oni 6,36 mln usług.
 • Łącznie Grupa Polsat świadczy 18 mln usług płatnej telewizji, internetu i telefonicznych, a ich liczba wzrosła o 3,5% r/r.
 • Silny przyrost liczby usług kontraktowych – o 643 tys. (4,4%) r/r do blisko 15,4 mln:
  • Wzrost liczby usług telefonii komórkowej – o 640 tys. (8,1%) r/r do 8,5 mln, w efekcie korzystnego wpływu strategii multiplay, dbania o satysfakcję klientów, dobrej sprzedaży usług m2m w segmencie B2B,
  • Liczba usług płatnej telewizji była na wysokim poziomie ponad 5 mln,
  • Stabilna baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln,
  • Każdy klient posiadał średnio 2,77 usługi z portfolio Grupy – wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta o 6,1% r/r,
  • Wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) w IV kw. o 5% r/r do 89,9 zł,
  • Wskaźnik odejść klientów (churn) na niezmiennie niskim poziomie – 6,5% w skali roku.
 • Stabilna baza usług prepaid rzędu 2,62 mln, z wysokim ARPU w IV kw. na poziomie 21,8 zł.
 • W 2020 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali ok. 1,5 EB danych (wzrost o 36% r/r).

Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał i cały 2020 r. dla segmentu mediowego:

 • Kanały Grupy Telewizji Polsat uplasowały się w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 25% (9,5% kanału głównego oraz 15,4% kanałów tematycznych) w IV kwartale i 23,9% (9,5% kanału głównego i 14,4% kanałów tematycznych) w całym 2020 r.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w IV kwartale o  4,5% r/r do 396 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu 29,2%. W całym 2020 r. odnotowały spadek o 8,2% r/r do 1,12 mld zł, ale dzięki dynamice przychodów przewyższającej tą rynkową, udział Telewizji Polsat w rynku reklamy wzrósł do 28,5%.
 • Wiodąca pozycja Grupy Polsat-Interia na rynku wydawców internetowych – blisko 20 mln użytkowników oraz 1,7 mld odsłon średniomiesięcznie w IV kw. ub. r.

Wyniki finansowe Grupy Polsat lepsze od oczekiwań rynku

Rok 2020 to bardzo udany okres dla Grupy Polsat także pod względem wyników finansowych. Przychody Grupy wzrosły o 2,5% do blisko 12 mld zł, skorygowana EBITDA była stabilna i wyniosła 4,2 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 1,15 mld zł. Grupa zdecydowała o wypłacie rekordowo wysokiej dywidendy za 2019 r. w łącznej kwocie 640 mln zł, czyli 1 zł na akcję. Wolne przepływy pieniężne utrzymują się na wysokim poziomie 1,27 mld zł pomimo istotnego przyspieszenia realizowanych inwestycji, a wskaźnik całkowitego zadłużenia spadł do 2,80x (dług netto/EBITDA LTM).

Facebook Comments