Netia zaprezentowała dobre wyniki za IV kwartał i cały 2020 rok

Wzrost przychodów, poprawę zysku EBITDA oraz jeszcze lepsze wyniki operacyjne, zarówno w segmencie B2C, jak i B2B odnotowała w IV kw. Grupa Netia. W całym 2020 roku Netia przełamała trend spadku przychodów, utrzymując przy tym solidną rentowność.

Przychody Grupy Netia w IV kw. wyniosły 330 mln zł (+5 proc. kwartał-do-kwartału; +2 proc. rok-do-roku), a w całym 2020 roku wyniosły 1,295 mld zł (poziom porównywalny do 2019 r.). Przychody Grupy Netia wypracowane przez rynek B2B w IV kwartale wzrosły do 183 mln zł (+5 proc. k-d-k , +4 proc. r-d-r),. Z kolei przychody rynku B2C osiągnęły wartość 139 mln zł (+1 proc. k-d-k, -1 proc. r-d-r). Zysk EDITDA w ostatnim kwartale 2020 r. wyniósł 114 mln zł (+1 proc. k-d-k oraz -1 proc. r-d-r) natomiast w całym roku sięgnął 451 mln zł (-1 proc. r-d-r).

W całym 2020 roku Grupa Netia przeznaczyła na inwestycje kwotę 380 mln zł, czyli o 28 mln zł więcej niż w 2019 roku. Wzrost nakładów inwestycyjnych – związany przede wszystkim z budową nowoczesnego Data Center w Jawczycach koło Warszawy – spowodował, że spółka odnotowała w ostatnim kwartale 2020 r. ujemne operacyjne wolne przepływy pieniężne (OpFCF) w wysokości -25 mln zł. Natomiast zadłużenie na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 572 mln zł, co stanowi dźwignię finansową na poziomie 1,27x zysku EBITDA za rok 2019.

Trudna sytuacja epidemiczna wpłynęła na proces modernizacji sieci dostępowej, niemniej jednak rok 2020 Grupa Netia zakończyła, obejmując zasięgiem ofert dostępowych do 1 Gb/s łącznie 1,73 mln lokali.

Coraz większy zasięg zmodernizowanej sieci i atrakcyjna oferta pakietowa (zwłaszcza internet z nową ofertą TV), przyczyniły się do rekordowego (osiągniętego organicznie) wzrostu liczby usług świadczonych na sieciach własnych (+21 tys. usług). W efekcie segment B2C Netii zakończył rok 2020 świadcząc 1,388 mln usług (+1 proc. k-d-k, +2 proc. r-d-r). Aż 61 proc. (+4 pp. k-d-k), to usługi na sieciach własnych (dla usług szerokopasmowych ten wskaźnik wynosi 71 proc.).

Liczba usług dostępu do internetu wyniosła na koniec grudnia 2020 r. 572 tys. (+8 tys. k-d-k), z kolei liczba usług telewizyjnych wyniosła 279 tys. (wzrost aż o 12 tys.). W trakcie 2020 roku liczba świadczonych przez Netię usług TV wzrosła o 18 proc. Solidny wzrost Spółka odnotowała też w zakresie usług mobilnych, obsługując na koniec 2020  już 164 tys. abonentów Netia Mobile (+4 tys. k-d-k, wzrost o 12 proc. w ciągu roku). Tradycyjnie już spadła natomiast, do 372 tys. (-15 tys. k-d-k), liczba usług telefonicznych.

Facebook Comments