Polsat News liderem wzrostów oglądalności

Coraz więcej widzów ogląda Polsat News, a luty 2020 r. to kolejny miesiąc rosnącej popularności kanału.

Luty 2020 r. był przede wszystkim kolejnym miesiącem, gdy Polsat News odnotowuje wzrosty oglądalności w ujęciu rok do roku. Spośród stacji informacyjnych to Polsat News jest nr 1 w kategorii wzrostów oglądalności. W grupie wszystkich widzów odnotowano udziały na poziomie 1,34% co oznacza wzrost o 54% w ujęciu rok do roku. Natomiast w grupie wiekowej 16-49 Polsat News uzyskało 0,84% udziałów co stanowi wzrost o aż 65% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

Rośnie również opiniotwórczość Polsat News. W raporcie Instytut Monitorowania Mediów za styczeń 2020 stacja awansowała na drugie miejsce wśród najbardziej opiniotwórczych stacji telewizyjnych. W ogólnym rankingu Polsat News zajmuje ósmą pozycję. Stacja informacyjna Grupy Polsat w pierwszym miesiącu 2020 roku była cytowana ponad 1400 razy.

Główne wydanie „Wydarzeń” o 18.50 oglądało w lutym na antenie Polsatu i Polsatu News średnio 2,3 miliona widzów, a popołudniowe „Wydarzenia” o 15.50 gromadziło średnio 1,5 mln widzów.

W przypadku „Wydarzeń” o 18.50 przełożyło się to udziały na poziomie 16,7% w grupie wszystkich widzów (wzrost o 3,1%) oraz 19% w grupie 16-49, co oznacza wzrost o 9,7% w ujęciu rok do roku.

Popołudniowy serwis informacyjny emitowany w Polsacie i Polsacie News oglądało średnio o 8,3% więcej w porównaniu z lutym 2019. Przełożyło się to na udziały na poziomie 17,5% w grupie 4+ oraz prawie 19,2% w grupie komercyjnej, co oznacza w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku wzrosty odpowiednio o 10% i 21,3%.

Dane dot. oglądalności NAM

Facebook Comments