Polsat ponownie z propozycją wspólnej debaty prezydenckiej

Telewizja Polsat zwróciła się do Telewizji Polskiej oraz telewizji TVN z propozycją zorganizowania wspólnej debaty kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z udostępnieniem sygnału wszystkim zainteresowanym nadawcom telewizyjnym.

Debata byłaby prowadzona przez dziennikarzy każdego z trzech nadawców – TVN, TVP oraz Telewizji Polsat.

Propozycję po raz kolejny wystosował prezes zarządu Telewizji Polsat, Stanisław Janowski i przekazał ją Maciejowi Łopińskiemu, pełniącemu obowiązki prezesa zarządu TVP oraz Piotrowi Koryckiemu, prezesowi zarządu TVN.

Przypomnijmy, że to już druga propozycja Polsatu w sprawie organizacji wspólnej debaty.

Facebook Comments