Polsat wdrożył wizualizacje w newsroomach „Wydarzeń”, Polsatu News i Polsatu Sport

W newsroomach „Wydarzeń”, Polsatu News oraz Polsatu Sport przeprowadzono wdrożenie wirtualizacji, które pozwala na montaż materiałów z każdego miejsca na świecie bez ryzyka awarii, nawet gdy dostęp do internetu jest ograniczony.

W praktyce polega ono na tym, że pracownicy korzystają z identycznych terminali komputerowych, połączonych z maszynami wirtualnymi pracującymi w centrum danych. Każdy użytkownik posiada swoje własne spersonalizowane ustawienia i dostęp do konkretnych, niezbędnych aplikacji bez względu na to, na którym terminalu się zaloguje.

W przypadku awarii sprzętu lub jego uszkodzenia nie traci on dostępu do danych czy materiału nad jakim w tym momencie pracował. Po zalogowaniu do innego sprzętu może on wracać bezpiecznie do swoich obowiązków. Co więcej, dostęp do konta jest możliwy zdalnie z każdego miejsca na świecie. Wystarczy komputer z dostępem do sieci o niewielkiej przepustowości łącza. To wszystko zasługa połączenia z centrum danych, które odpowiada za obsługę wszystkich procesów.

„Wirtualizacja newsroomów obejmująca swoim zakresem nie tyko komputery dziennikarskie, ale przede wszystkim stanowiska montażu nieliniowego, stanowi duży krok w kierunku przeniesienia produkcji telewizyjnej do centrum danych. Otwierają się przed nami zupełnie nowe możliwości w kontekście optymalnego wykorzystania zasobów sprzętowych, zwiększenia bezpieczeństwa systemów, nieskrępowanego dostępu do środków produkcyjnych, czy obniżenia kosztów zakupu i utrzymania infrastruktury. Warto także zauważyć, że przeprowadzone przez Zespół IT/TV wdrożenie jest na tyle innowacyjne, że stanowi referencję dla naszego partnera – dostawcy oprogramowania produkcyjnego wykorzystywanego w wirtualnym newsroomie” – mówi Andrzej Szymański, Dyrektor Pionu Techniki Telewizji Polsat.

Rozszerzenie miejsc pracy o kolejne stanowiska montażowe czy dziennikarskie może nastąpić praktycznie w kilka chwil. Ograniczeniem jest jedynie czas wyjęcie terminala z pudełka i podłączenia go do sieci. Obecnie moc centrum danych pozwala na równoległą pracę 170 użytkowników. Oznacza to, że na przykład równocześnie 170 osób, z każdego miejsca na świecie, może montować materiały wideo do emisji na antenie. Liczba użytkowników, którzy mogą równocześnie łączyć się z centrum danych, będzie w kolejnych miesiącach sukcesywnie wzrastać.

Jak podaje nadawca, wirtualizowane stanowiska pracy są również sukcesywnie wprowadzane w innych działach Telewizji Polsat m.in. kontroli technicznej, kolaudacji czy archiwum. Wdrożenie wirtualizacji to również wymierne korzyści biznesowe m.in. wynikające z rezygnacji ze specjalistycznych stacji montażowych, które są kosztowne w zakupie i utrzymaniu.

Wdrożenie zwirtualizowanych stanowisk pracy jest w całości przeprowadzane przez Zespół IT/TV Telewizji Polsat.

Facebook Comments