Terminy publikacji raportów okresowych CP w 2020 roku

Cyfrowy Polsat podał do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 14 maja 2020 r.;
  • raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 10 listopada 2020 r.;

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 20 sierpnia 2020 r.;

3. Raporty roczne:

  • raport roczny za 2019 rok i  skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 12 marca 2020 r.
Facebook Comments