Tobias Solorz nie jest już prezesem CP i Plusa, zastąpi go Mirosław Błaszczyk. Stanisław Janowski szefem Polsatu

Grupa Polsat rozwija struktury nadzorcze i zarządcze. Zygmunt Solorz wraz z synami będzie sprawował nadzór właścicielski nad grupą z poziomu rad nadzorczych.

W związku ze zmianami funkcję prezesa Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu przestaje pełnić Tobias Solorz, którego zastąpi Mirosław Błaszczyk. Nowym szefem Polsatu został Stanisław Janowski.

Tobias Solorz, który w 2011 roku wszedł do zarządu Polkomtelu, od lutego 2014 był jego prezesem zarządu, a od 2015 zarządzał całą grupą Polsat, będzie wchodził w skład rad nadzorczych spółek grupy i wykonywał nadzór właścicielski.

Młodszy syn Zygmunta Solorza, Piotr Żak od kilku lat swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych czy rozrywki internetowej. Piotr Żak zajmuje się również opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej firm z branży mediów i telekomunikacji. Jest już członkiem rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat oraz Netii.

Przejście Tobiasa Solorza do nadzorowania grupy oznacza zmianę na stanowisku prezesa zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu (operatora sieci Plus), a funkcję tę obejmie Mirosław Błaszczyk, dotychczasowy wieloletni prezes zarządu Telewizji Polsat. Mirosław Błaszczyk jest związany z biznesem Zygmunta Solorza od kilkudziesięciu lat od samego początku jego działalności. Jako jeden z najbliższych współpracowników Zygmunta Solorza doskonale zna grupę Polsat, włączając w to Cyfrowy Polsat oraz Polkomtel. Doświadczenie zdobywał również w strukturach zarządczych Polskiej Telefonii Cyfrowej (operatorze sieci Era) w czasie, gdy jej akcjonariuszem był Elektrim.

Nową funkcję w hierarchii grupy Polsat, wiceprezesa zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, obejmie Maciej Stec, dotychczasowy członek zarządu Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat.

Mirosław Błaszczyk i Maciej Stec wejdą również w skład rady nadzorczej Telewizji Polsat.

Nowym prezesem zarządu Telewizji Polsat zostanie Stanisław Janowski, dyrektor zarządzający Polsat Media.

Wszystkie powyższe decyzje wejdą w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku.

 

Facebook Comments