Wzrost przychodów i spadek zysku – Netia podsumowuje 2018 rok

Grupa Netia opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za ostatni kwartał i cały 2018 rok.

W IV kw. 2018 r., w porównaniu do III kw. 2018 r., spółka odnotowała wzrost przychodów i spadek zysku EBITDA. Jednocześnie wyniki operacyjne, zwłaszcza w zakresie usług na sieci własnej i poziom ARPU, uległy poprawie kolejny kwartał z rzędu.

W 2018 r. grupa Netia odnotowała przychody na poziomie 1,373 mld zł (-5 proc.). Przychody w IV kwartale były jednak o ok. 1,5 mln zł wyższe niż w III kw. 2018 r. (342,5 mln zł vs. 340,83 mln zł).

W całym 2018 r. Netia wypracowała skorygowany (o zdarzenia o charakterze jednorazowym) zysk EBITDA w kwocie 363 mln zł (-8 proc.), a zysk EBITDA wyniósł 356 mln zł, co było wynikiem o 6 proc. niższym niż rok wcześniej.

Własna sieć i kontent krzepią B2C

W IV kw. 2018 r. w obszarze komercyjnym B2C Netia wypracowała przychody w wysokości 152 mln zł (-5 proc. w stosunku do IV kw. 2017 r.). Wyniki IV kwartału 2018 r. w porównaniu do III kwartału 2018 r. odnotowały spadek o zaledwie 200 tys. zł, co wskazuje na stabilizację, wspartą wzmocnieniem pozytywnego trendu (wzrosty o kilkanaście procent rocznie) w zakresie liczby usług szerokopasmowych i telewizyjnych świadczonych na własnych sieciach.

Na koniec 2018 r. na rynku B2C (bez uwzględnienia Petrotela) Netia świadczyła 1,428 mln usług (RGU), czyli ok. 5 proc. mniej niż na koniec 2017 r. Spadek ten był przede wszystkim efektem dalszej erozji liczby usług świadczonych na bazie sieci obcej (WLR, BSA, LLU). W ostatnim kwartale liczba usług na sieci obcej spadła o 20 tys. (do 679 tys.), a na sieciach własnych wzrosła o 8 tys. (do 749 tys.).

Na koniec 2018 r. liczba stacjonarnych usług głosowych wyniosła 504 tys. (-15 tys.), a usług szerokopasmowych 565 tys. (-3 tys.), natomiast usług mobilnych 149 tys. (-1 tys.).

W 2018 r. liczba usług dostępu do internetu na sieciach własnych NGA Netii wzrosła o 36 tys. (+18 proc.). Na koniec 2018 r. już 52 proc. usług świadczonych klientom B2C odbywało się na sieciach własnych (wzrost o 3 pp.). Dla usług szerokopasmowego dostępu do internetu było to aż 66 proc. (wzrost o 4 pp.).

Wciąż stabilnie rosła też baza użytkowników usług TV. Rok 2018 Netia zakończyła świadcząc 215 tys. usług TV, przy czym do rynku B2C przypisanych było 210 tys. usług TV (wzrost o 8 tys. w stosunku do III kw. 2018 r.) W całym 2018 r. baza abonentów TV na rynku B2C wzrosła o 24 tys. (+13 proc.) Wprowadzenie do oferty m.in. nowych pakietów usług, w tym z kanałami Polsat Sport Premium zaowocowało istotnym wzrostem ARPU z usług telewizyjnych, który pociągnął za sobą poprawę średniego ARPU dla B2C z 56 zł do 57 zł miesięcznie. Stale rośnie też średnia liczba usług na klienta, kończąc rok 2018 na poziomie 1,68x.

ICT wspiera B2B

Przychody osiągnięte przez Netię w IV kw. 2018 r. w obszarze komercyjnym B2B wyniosły 181 mln zł, co oznacza stabilizację, w skali wszystkich czterech kwartałów 2018 r.

Stabilny poziom przychodów dotyczy wszystkich głównych kategorii produktowych – z usługami głosowymi włącznie – pomimo widocznej konkurencji rynkowej. Spółka utrzymuje jednocześnie wzrostowy trend projektów sprzedażowych dotyczących zaawansowanych produktów ICT, na których opiera się transformacja tego obszaru biznesu grupy Netia.

Wzrost inwestycji

Łącznie nakłady inwestycyjne grupy Netia w 2018 r. wyniosły 300 mln zł (o ok. 7 proc. więcej niż w 2017 r.). W 2018 roku Spółka kontynuowała projekt modernizacji sieci do standardu światłowodowego o nazwie Sieć XXI Wieku. W całym 2018 r. inwestycje w ramach tego projektu sięgnęły kwoty 72 mln zł. Zobowiązania inwestycyjne nieujęte w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 67 mln zł.

W 2018 r. poziom (skorygowany o zdarzenia o charakterze jednorazowym) wolnych przepływów gotówkowych (OpFCF) wyniósł 66 mln zł (-42 proc.). Natomiast zadłużenie netto na koniec 2018 r. wyniosło 192 mln zł (-32 proc.), co stanowi dźwignię finansową na poziomie 0,53x Skorygowanego zysku EBITDA za 2018 rok.

Facebook Comments