Zygmunt Solorz w radzie nadzorczej TV Spektrum, nadawcy kanałów Fokus TV i Nowa TV

W TV Spektrum Sp. z o.o., nadawcy kanałów Fokus TV i Nowa TV została powołana rada nadzorcza, w skład której weszli Zygmunt Solorz, Stanisław Janowski oraz Tomasz Szeląg.

Zmiany nastąpiły również w zarządzie, w którym zasiadają obecnie Adam Nowe, Janusz Pliszka oraz Norbert Walkiewicz – menedżerowie z grupy Polsat.

Zmiany mają na celu jak najszybszą i skuteczną integrację kanałów Fokus TV i Nowa TV z Grupą Polsat, a w efekcie wzmocnienie, rozwój oraz skuteczniejsze budowanie ich oferty programowej w oparciu o polskie produkcje.

Facebook Comments