12 mln osób w zasięgu 5G, partnerstwo z Cellnex Telecom i przedłużenie praw do Ligi Mistrzów UEFA – I kwartał 21 r. w Grupie Polsat

Grupa Polsat zakończyła pierwszy kwartał br. z rosnącymi wynikami, konsekwentnie realizując założone cele.

Istotnie przyspieszyła rozbudowę pierwszej w Polsce sieci 5G, obejmując zasięgiem tej technologii już 12 milionów mieszkańców Polski. Zawarła innowacyjne partnerstwo z Cellnex Telecom, aby móc jeszcze szybciej rozwijać sieć 5G Plusa.

Wśród innych istotnych wydarzeń I kwartału 2021 r. znalazły się m.in.: przedłużenie przez Telewizję Polsat praw do Ligi Mistrzów UEFA na trzy kolejne sezony, podpisanie umowy z Grupą ZE PAK na zakup zielonej energii z nowo budowanej największej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Brudzewie oraz podpisanie warunkowej umowy nabycia 10% udziałów w spółce eobuwie.pl.

Grupa Polsat świadczy 18,1 mln usług płatnej telewizji, Internetu i telefonii w modelu kontraktowym i przedpłaconym, a blisko 2,1 mln klientów skorzystało z możliwości połączenia usług w programie smartDOM. Przychody Grupy wzrosły do blisko 3 mld zł, wynik EBITDA do ok. 1,1 mld zł, a zysk netto do poziomu 390 mln zł.

„Zgodnie z obietnicą szybko budujemy sieć 5G i już 12 mln klientów jest w jej zasięgu w Plusie. To istotnie wzmacnia naszą pozycję lidera technologii 5G i jest jednocześnie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na nowoczesne i szybkie usługi transmisji danych”mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. „Podjęliśmy także działania, które przyniosą naszej Grupie nowe możliwości dalszego rozwoju – sieci 5G poprzez strategiczne partnerstwo z Cellnex Telecom, jak i w nowych obszarach – dzięki planowanemu nabyciu udziałów w spółce eobuwie.pl, która dynamicznie rozwija się na perspektywicznym rynku e-commerce.”

Najważniejsze dane operacyjne1 za I kwartał 2021 roku dla segmentu usług B2C i B2B:
 • Liczba klientów usług multiplay, świadczonych m.in. w ramach flagowego programu smartDOM, wzrosła o 65 tys. r/r (3%) do 2,077 mln, a łącznie posiadają oni 6,41 mln usług.
 • Łącznie Grupa Polsat świadczy 18,1 mln usług płatnej telewizji, internetu i telefonicznych, a ich liczba wzrosła o 3,8% r/r.
 • Przyrost liczby usług kontraktowych – o 561 tys. (3,8%) r/r do blisko 15,4 mln:
  (*) Wzrost liczby usług telefonii komórkowej – o 535 tys. (6,7%) r/r do 8,5 mln, w efekcie skutecznej dosprzedaży usług oraz dbania o satysfakcję klientów,
  (*) Liczba usług płatnej telewizji była na wysokim poziomie 5 mln,
  (*) Stabilna baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln,
  (*) Każdy klient posiadał średnio 2,79 usługi z portfolio Grupy – wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta o 5,7% r/r,
  (*) Wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) o ponad 5 zł r/r do 90,5 zł,
  (*) Wskaźnik odejść klientów (churn) na bardzo niskim poziomie – 6,7% w skali roku.
 • Wzrost liczby usług prepaid oraz ich ARPU – 2,7 mln usług z wysokim ARPU na poziomie 21,5 zł (wzrost o 3,8% r/r).
 • Klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali ok. 442 PB danych (wzrost o 27% r/r).
Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2021 dla segmentu mediowego:
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat były w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,1% (9,3% kanału głównego oraz 14,8% kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu zwiększyły o 3,4% r/r do 271 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu 29,5%.
 • Wiodąca pozycja Grupy Polsat-Interia na rynku wydawców internetowych – 20,2 mln użytkowników oraz 1,7 mld odsłon średniomiesięcznie serwisów internetowych Grupy.

„Początek roku był stabilny na rynku reklamy telewizyjnej. Nasze kanały pozostają jednymi z najchętniej wybieranych, a wyniki oglądalności na poziomie 24,1% są zgodne z naszymi założeniami strategicznymi. Nasze przychody z reklamy TV rosły o ponad 3%, dzięki czemu nasz udział w rynku reklamy zwiększył się do 29,5%. Na uwagę zasługują historyczne wyniki serwisów Grupy Polsat-Interia, które co miesiąc odwiedza średnio już ponad 20 mln użytkowników” – mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat. „Wiosenna ramówka została bardzo dobrze przyjęta przez widzów, co, mamy nadzieję, będzie miało odzwierciedlenie w wynikach drugiego kwartału. Z myślą o polskich kibicach przedłużyliśmy na kolejne trzy sezony prawa do Ligi Mistrzów UEFA.”

W pierwszym kwartale br. Grupa Polsat zanotowała wzrost wszystkich głównych wskaźników finansowych, a wyniki przekroczyły oczekiwania biur maklerskich. Przychody Grupy wzrosły o 5% r/r do blisko 3 mld zł, wynik EBITDA o 5,5% do ok. 1,1 mld zł, a zysk netto do poziomu 390 mln zł. Wolne przepływy pieniężne utrzymują się na wysokim poziomie blisko 1,4 mld zł, a wskaźnik całkowitego zadłużenia zmniejszył się do poziomu 2,78x (dług netto/EBITDA LTM).

„To był bardzo dobry kwartał pod względem wyników finansowych. Zanotowaliśmy wzrost przychodów, wyniku EBITDA i zysku netto Grupy. W segmencie usług B2C i B2B rosnące ARPU przekłada się na coraz szybszy wzrost przychodów detalicznych, a wraz z nim powtarzalny wzrost wyniku EBITDA. Dzięki dobrej kondycji rynku reklamy telewizyjnej i konsolidacji wyników Interii wzrosły także przychody segmentu mediowego” – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. Dynamiczny wzrost przychodów i wyniku EBITDA oraz wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych pozwalają nam realizować zaplanowane inwestycje technologiczne i w treści, m.in. istotnie przyspieszyliśmy rozwój sieci 5G i przedłużyliśmy prawa do Ligi Mistrzów UEFA.”


„Nowy rok rozpoczęliśmy bardzo ambitnie. Dynamicznie rozbudowujemy sieć 5G Plusa, inwestujemy w nowe projekty i atrakcyjne treści dla naszych klientów, rozwijamy działalność Interii.pl. Rozszerzamy wachlarz usług i program smartDOM zgodnie z ideą „Dla każdego. Wszędzie”. Jednocześnie cały czas angażujemy się w projekty społeczne prowadzone m.in. przez Fundację Polsat i Stowarzyszenie Program Czysta Polska, realizując naszą misję społeczną w obszarach pomocy dzieciom i ekologii”
– podsumowuje Mirosław Błaszczyk.

Facebook Comments