Cyfrowy Polsat podsumowuje I kwartał 2019 roku

Grupa Cyfrowy Polsat udanie rozpoczęła 2019 r. – odnotowała ok. 300 tys. więcej klientów multiplay i ponad 500 tys. dodatkowych usług kontraktowych rok do roku, a wskaźnik odejść klientów był kolejny raz na rekordowo niskim poziomie 7,2%.

O silnych wynikach finansowych świadczy wynik EBITDA, który na bazie nowo obowiązujących standardów księgowych wyniósł ponad 1 mld zł. Z kolei zysk netto był wyższy aż o 25% od średniej oczekiwań analityków giełdowych.

Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2019 r.

Już co trzeci klient grupy korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:
* Stabilny wzrost liczby klientów usług wiązanych – o 283 tys. (18%) r/r do 1,85 mln, co stanowi 33% bazy klientów kontraktowych.
* Do 5,57 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
* Dalsza obniżka wskaźnika churn do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego 7,2%.

Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 535 tys. r/r do 14,33 mln (stanowią one 84,4% wszystkich świadczonych usług):
* Kolejny okres wzrostu liczby usług telefonii komórkowej – o 455 tys. r/r do 7,5 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, utrzymującego się zainteresowania klientów prostymi taryfami Plusa wprowadzonymi w lutym ub.r. oraz z wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
* Łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji, dzięki utrzymującemu się popytowi na usługę Multiroom oraz dobrze sprzedającym się płatnym usługom OTT, wzrosła r/r o 93 tys. i wynosi 5,1 mln.
* Wysoka, stabilna baza usług Internetu wynosząca 1,8 mln. W I kwartale 2019 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 264 PB danych. W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 73% mieszkańców kraju.

Stabilna baza 5,7 mln klientów kontraktowych:
* Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,4% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,5 usługi z portfolio grupy..
* Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 1,2% r/r i wyniósł 82,9 zł..

Stabilna baza prepaid na poziomie ponad 2,6 mln ze stabilnym ARPU na wysokim poziomie 20,1 zł.

Zgodnie z długoterminową strategią kanały grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 23,4% – 11,2% kanału głównego oraz 12,2% kanałów tematycznych.

Przychody grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły o 0,5% r/r – podczas gdy cały rynek reklamy TV spadł o 3,1% – i wyniosły 271 mln zł, dzięki czemu udział grupy w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu aż 28%.

Najważniejsze dane finansowe za I kwartał 2019 r. z włączeniem MSSF 16

Silne wyniki finansowe grupy w I kwartale 2019 r.:
* przychody: 2,8 mld zł,
* EBITDA: 1 mld zł,
* marża EBITDA: 37,2%,
* zysk netto: 300 mln zł,
* wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: ok. 1,4 mld zł,
* wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,66x (z wyłączeniem MSSF 16).

Facebook Comments