Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje II kwartał 2020 r.

Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła II kwartał ze stabilnymi wynikami, zgodnymi z oczekiwaniami rynku.

Dostosowała działalność operacyjną spółek do panującej sytuacji oraz przekazała około 30 mln złotych na wsparcie społeczeństwa i służby zdrowia. Wśród najważniejszych wydarzeń znalazły się m.in.: szybka finalizacja zakupu Interia.pl, która pozwoli mocniej wejść na rynek Internetu, rozpoczęcie działalności na rynku fotowoltaiki pod nową marką ESOLEO oraz kontynuacja budowy nowoczesnej sieci 5G w unikalnym paśmie 2,6 GHz TDD. Przychody Grupy wyniosły 2,86 mld zł, skorygowana EBITDA przekroczyła 1 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 291 mln zł.

„Dziś na wydarzenia pierwszych tygodni pandemii patrzymy już z większym dystansem, ale nie powinniśmy zapominać o warunkach, w jakich wiosną tego roku niespodziewanie się znaleźliśmy, obostrzeniach i wyzwaniach im towarzyszących. W pierwszym etapie kluczowe dla kierownictwa naszej Grupy było utrzymanie ciągłości działania sieci telekomunikacyjnej, świadczenia usług oraz procesów sprzedażowych i obsługowych, a także zapewnienie maksymalnie wysokiego komfortu i bezpieczeństwa pracy zespołów, których zadania bieżące nie pozwalały na przejście na tryb pracy zdalnej. Zrobiliśmy to bardzo sprawnie, a patrząc na publikowane dziś wyniki, mogę śmiało powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania”mówi Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

„Jako polska firma aktywnie zaangażowaliśmy się w pomoc służbie zdrowia i Polakom, przeznaczając na ten cel wspólnie z naszym głównym akcjonariuszem Zygmuntem Solorzem 30 mln zł. Ponadto w tych skrajnie niestandardowych warunkach prowadziliśmy projekty inwestycyjne i rozwojowe. W efekcie tego w ostatnich tygodniach kupiliśmy portal Interia.pl, uruchomiliśmy sprzedaż oferty fotowoltaiki pod marką ESOLEO, zgodnie z założeniami rozwijaliśmy sieć 5G Plusa”dodaje Mirosław Błaszczyk.

smartDOM – ponad 2 mln klientów usług łączonych

Najważniejsze dane operacyjne* za II kwartał 2020 r.:

 • Liczba klientów usług multiplay wzorsła o 130 tys. (7%) r/r do 2,028 mln, co stanowi 36% bazy klientów kontraktowych.
  – Do 6,19 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
  – Obniżka wskaźnika churn do bardzo niskiego poziomu wynoszącego 6,4% w skali roku.
 • Dynamiczny przyrost liczby usług kontraktowych – o 528 tys. r/r do ok. 15 mln, a stanowią one 85,6% wszystkich świadczonych usług.
 • Stabilna baza 5,6 mln klientów kontraktowych:
  – Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 4,7% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,68 usługi z portfolio Grupy.
  – Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 3,7% r/r i wyniósł 86,5 zł.
 • Baza prepaid na poziomie ponad 2,5 mln z rosnącym ARPU w wysokości 21,4 zł.
 • Mimo bezprecedensowej sytuacji zmuszającej do zatrzymania emisji wiosennej ramówki i opóźnienia szeregu wydarzeń sportowych kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając w II kwartale wynik 23% i 23,1% w I półroczu.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu w II kwartale wyniosły 213 mln zł, w efekcie czego udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł r/r do poziomu 27,4%, a w I półroczu odpowiednio 475 mln i 27,7%.

„W czasie zamknięcia gospodarki segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym mierzył się z wieloma wyzwaniami, m.in. w obszarach sprzedaży i obsługi klienta. Jednak nasze natychmiastowe i zdecydowane działania przyniosły efekt, co potwierdzają dane za drugi kwartał. Mimo bezprecedensowej sytuacji odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne i wyraźny organiczny wzrost. Nasz flagowy program smartDOM rósł stabilnie o 7% rocznie. Bazę klientów usług pakietowych zwiększyliśmy o 130 tys., a łącznie posiadają oni już 6,2 mln usług. Kolejny raz osiągnęliśmy bardzo niski wskaźnik odejść na poziomie 6,4%, co nieustająco świadczy o wysokiej lojalności naszych klientów i ich zadowoleniu z naszych usług. Z kolei po otwarciu pełnej sieci sprzedaży szybko przywróciliśmy również świetne wyniki sprzedażowe w obszarze sprzętu telekomunikacyjnego” komentuje Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

„Łącznie świadczymy już blisko 15 mln usług kontraktowych, a duża część wzrostu bazy – blisko 200 tys. – została wypracowana właśnie w drugim kwartale, kiedy restrykcje związane z COVID-19 były największe. Naszym strategicznym celem jest budowa wartości klienta, co realizujemy bardzo konsekwentnie, bo średni przychód od klienta wzrósł do 86,5 zł”podkreśla Maciej Stec.

„Pandemia w naturalny sposób dotknęła naszą działalność w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej. Rynek reklamowy bardzo szybko reaguje na oczekiwane zmiany sytuacji makroekonomicznej i jest podatny na spowolnienie gospodarcze. Nasza odpowiedź była jednak natychmiastowa. Niezwłocznie dostosowaliśmy wydatki do kondycji rynku reklamowego, a mimo zatrzymania emisji wiosennej ramówki i opóźnień szeregu wydarzeń sportowych utrzymaliśmy oglądalność w zakresie naszych długoterminowych założeń strategicznych, na poziomie ponad 23%”podsumowuje Stanisław Janowski, prezes zarządu Telewizji Polsat.

„To był bardzo trudny okres dla całego rynku mediowego. Telewizja radziła sobie relatywnie nieźle na tle innych mediów, niemniej jednak również nasz sektor odczuł wyraźne tąpniecie po stronie wpływów reklamowych. Jednak widzimy pozytywne oznaki, jeśli chodzi o kolejny kwartał. Duża część produkcji wróciła na plan, mamy zaplanowane nowości na wrzesień, perspektywy trzeciego kwartału na ten moment wydają się znacząco poprawiać”zaznacza Stanisław Janowski.

Wyniki finansowe Grupy Polsat zgodne z oczekiwaniami rynku

„Nasz zdywersyfikowany i bazujący na subskrypcjach model biznesowy okazał się odporny w tak niestandardowej sytuacji. Przewidywalne i stabilne strumienie przychodów od klientów zapewniły nam bardzo dobre, zgodne z oczekiwaniami analityków rynkowych wyniki finansowe. EBITDA była stosunkowo stabilna, co pozwoliło nam podjąć decyzję o poniesieniu dodatkowych jednorazowych wydatków na walkę z pandemią w wysokości ponad 40 mln zł, z czego większość została przeznaczona na wsparcie w formie darowizn na rzecz polskiego społeczeństwa i służby zdrowia”mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

„Mimo zamknięcia w marcu i kwietniu części sieci sprzedaży, bardzo dobrze sprzedawały się smartfony, co pozytywnie wpłynęło na nasze przychody. Cały rynek telekomunikacji odczuł natomiast skutki odgórnie narzuconych ograniczeń w turystyce zagranicznej, z czym wiąże się spadek przychodów z roamingu. Czynnik ten zapewne utrzyma się także w trzecim kwartale. Z kolei w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej szybkie dostosowanie strony kosztowej do przychodów reklamowych pozwoliło w bardzo dużym stopniu ograniczyć presję na wynik EBITDA. W tym kontekście stabilna sytuacja finansowa i nieprzerwanie generowany wysoki poziom środków pieniężnych Grupy pozwoliły nam na realizację zaplanowanych inwestycji, sfinansowanie z własnych środków zakupu Interia.pl i przedstawienie rekomendacji, co do wypłaty dywidendy w rekordowej wysokości, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony naszych inwestorów”podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.

* Bez uwzględnienia danych operacyjnych Grupy Netia, które są publikowane oddzielnie od wyników Grupy Cyfrowy Polsat.

Facebook Comments