I kwartał 2022 r. w Grupie Polsat Plus – podsumowanie

W pierwszym kwartale br. Grupa Polsat Plus zwiększyła bazę klientów usług multiplay do blisko 2,5 mln, kanał Polsat był liderem oglądalności w grupie komercyjnej wśród kanałów głównych, a liczba użytkowników portali Grupy wzrosła do ponad 21 mln.

Grupa Polsat Plus pozostaje największym dostawcą usług pakietowych, a jej oferta usług łączonych, oparta o mechanizm udzielania atrakcyjnych rabatów na każdy dodatkowy produkt lub usługę z portfolio Grupy, niezmiennie cieszy się zainteresowaniem i zaufaniem klientów.

„Mimo znaczącej zmiany w sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej skutecznie realizujemy naszą strategię multiplay. Na koniec marca z oferty usług łączonych korzystało już 2,5 mln naszych klientów. Dostarczamy o 200 tys. usług kontraktowych więcej niż rok temu. Wraz z rosnącą popularnością naszych taryf 5G przyczyniło się to do wzrostu średniego przychodu od klientów indywidualnych do blisko 70 zł. Niezmiennie na bardzo niskim poziomie 6,8% pozostaje wskaźnik rezygnacji z naszych usług, co świadczy o skuteczności naszych działań” – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

Liczba świadczonych usług przedpłaconych zwiększyła się do ponad 2,8 mln, na co wpływ miały dystrybucja darmowych starterów dla obywateli Ukrainy oraz konsolidacja wyników Premium Mobile. Jednocześnie średni miesięczny przychód od tych klientów wzrósł o 10% do 17,2 zł, do czego przyczyniły się zmiany wprowadzane w ofercie mobilnej oraz telewizyjnej.

W I kwartale br. w związku z większym zainteresowaniem widzów bieżącymi informacjami wyraźny wzrost oglądalności odnotowały kanały informacyjne Telewizji Polsat – udział w oglądalności stacji Polsat News wzrósł do 2,17%, a kanału Wydarzenia 24 – do 0,63%. Udział w oglądalności wszystkich kanałów Grupy Polsat Plus wyniósł 23,2%. Średniomiesięczna liczba użytkowników wszystkich portali i serwisów należących do Grupy Polsat-Interia osiągnęła poziom 21,2 mln, co oznacza wzrost o 1 mln użytkowników w skali roku. Średnia liczba odsłon wszystkich portali wyniosła 2,2 mld miesięcznie.

Całkowite przychody Grupy Polsat Plus wzrosły o 3% do 3 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 800 mln zł. Wolne przepływy pieniężne utrzymywały się na wysokim poziomie 1,25 mld zł. Wskaźnik całkowitego zadłużenia pozostawał na niskim poziomie 1,07x (dług netto/EBITDA LTM).

Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2022 roku dla segmentu usług B2C i B2B:

 • Łącznie Grupa Polsat Plus świadczy ponad 20 mln usług płatnej telewizji, telefonii i Internetu.
 • Liczba klientów usług multiplay wzrosła o 73 tys. r/r (3%) do 2,5 mln.
 • Liczba usług kontraktowych u klientów B2C wzrosła o ponad 200 tys. (1,6%) r/r do ok. 13,4 mln.
 • Średniomiesięczny przychód od klienta kontraktowego (ARPU) dla usług B2C wzrósł do 69,8 zł (+3,9% r/r).
 • Wskaźnik odejść klientów B2C (churn) niezmiennie jest na bardzo niskim poziomie 6,8% w skali roku i spada.
 • Wzrosła liczba usług prepaid (m.in. w związku z dystrybucją darmowych starterów dla obywateli Ukrainy) – do 2,8 mln. Jednocześnie wprowadzone zmiany ofertowe przełożyły się na pokaźny wzrost ARPU – o 10,3% r/r, do poziomu 17,2 zł.
 • Klienci Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali ok. 487 PB danych (wzrost o 10% r/r).
  • Łączna liczba klientów B2B wynosi ok. 70 tys., a każdy z nich generuje średniomiesięcznie blisko 1,4 tys. zł przychodu.

Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2022 dla segmentu mediowego:

 • Kanały Grupy Telewizji Polsat były w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 23,2% (8,3% kanału głównego oraz 14,9% kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły zgodnie z rosnącym rynkiem. Zwiększyły się o 0,6% r/r do 273 mln zł, a udział Grupy w rynku reklamy TV wyniósł 28,4%.
 • Grupa Polsat-Interia zajmuje wiodącą pozycję na rynku wydawców internetowych – posiada już 21,2 mln użytkowników portali miesięcznie, którzy co miesiąc generują średnio ok. 2,2 mld odsłon.
Facebook Comments