Polsat najlepiej oceniany przez Polaków

Według wyników najnowszego badania CBOS-u, Polsat jest najlepiej oceniany spośród głównych stacji telewizyjnych. 72% badanych ocenia działalność Polsatu pozytywnie, a tylko 8% negatywnie. 

Polsat zanotował wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu do wyników badania przeprowadzonego przez CBOS w ubiegłym roku. Pozytywnie o Polsacie wypowiadają się Polacy niezależnie od preferowanych opcji politycznych. Zmniejszył się za to odsetek ocen negatywnych i wynosi zaledwie 8%. Warto podkreślić, że pozycja Polsatu jako lidera jest niezmienna już od kilku lat.

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się TVN, która pozytywnie ocenia 61% badanych, negatywnie o działalności TVN wypowiedziało się prawie 20% pytanych osób. Najgorzej oceniana jest telewizja publiczna – TVP, która jako jedyna ma więcej ocen negatywnych niż pozytywnych. Aż 43% badanych negatywnie ocenia działalność telewizji publicznej, podczas gdy pozytywne oceny to trzy punkty procentowe mniej, czyli zaledwie 40%.

Badanie zostało przeprowadzone przez CBOS w dniach 28 marca – 7 kwietnia 2022 roku na próbie liczącej 1030 osób.

Dane: Polsat/CBOS

Facebook Comments