Grupa Polsat Plus podsumowuje III kwartał 2021. Ponad 20 milionów świadczonych usług

Grupa Polsat Plus zakończyła III kwartał bardzo dobrymi wynikami zarówno operacyjnymi, jak i finansowymi. Po raz pierwszy prezentuje dane operacyjne uwzględniające działalność Netii i Premium Mobile.

W lipcu Grupa została wyłącznym właścicielem Netii oraz operatora MVNO Premium Mobile. W związku z tym od III kw. wyniki finansowe i operacyjne tych spółek zaczęła raportować łącznie w ramach Grupy Polsat Plus. Biznes Netii opiera się w dużym stopniu o klientów B2B, których specyfika istotnie różni się od segmentu B2C. Aby dostarczać przejrzysty i miarodajny obraz rezultatów realizowanej strategii, Grupa wydzieliła i będzie raportować odrębnie wyniki operacyjne segmentu B2B.

W nowym ujęciu, uwzględniając dane Netii i Premium Mobile, Grupa Polsat Plus świadczy łącznie ponad 20 mln usług, a ponad 2,4 mln jej klientów korzysta z usług multiplay. Liczba usług kontraktowych, które świadczy klientom indywidualnym, zwiększyła się o ponad 400 tys. rok do roku. Średni przychód od tych klientów wzrósł o 6% rok do roku, do czego przyczyniają się cieszące się rosnącą popularnością taryfy 5G. Niezmiennie na niskim poziomie 6,9% pozostaje wskaźnik rezygnacji z usług wśród klientów indywidualnych.

Jednocześnie Grupa ma silną pozycję w segmencie usług B2B, do czego przyczynia się niezmiennie bardzo dobra współpraca z Netią. Łączna liczba klientów B2B Grupy utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 70 tys., a każdy z nich generuje średniomiesięcznie blisko 1,4 tys. zł przychodu.

Z bardzo dobrym odbiorem spotkały się nowe serwisy Polsat Go i Polsat Box Go. Dwa flagowe pakiety serwisu Polsat Box Go – Premium i Sport cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników, a platforma systematycznie rozbudowuje swoje biblioteki.

Kanał główny Polsat i grupa wszystkich kanałów Telewizji Polsat pozostają w czołówce oglądalności w grupie komercyjnej, a osiągane wyniki są zgodne z długoterminową strategią nadawcy. Przychody Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu rosły szybciej niż cały rynek reklamy TV, dzięki czemu zwiększyła udział w rynku do blisko 29%.

Najważniejsze dane operacyjne za III kwartał 2021 roku dla segmentu usług B2C i B2B:

 • Łącznie Grupa Polsat Plus świadczy ponad 20 mln usług płatnej telewizji, Internetu i telefonicznych.
 • Liczba klientów usług multiplay wzrosła o 105 tys. r/r (4%) do 2,44 mln.
 • Liczba usług kontraktowych u klientów B2C wzrosła o 410 tys. (3,1%) r/r do 13,5 mln.
 • Średniomiesięczny przychód od klienta kontraktowego (ARPU) dla usług B2C wzrósł do 68,6 zł (+5,7% r/r).
 • Wskaźnik odejść klientów B2C (churn) jest na niezmiennie niskim poziomie 6,9% w skali roku.
 • Wzrosła liczba usług prepaid – do 2,77 mln oraz ich ARPU – o 3,1% r/r, do poziomu 16,4 zł.
 • Klienci Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali w ciągu 9 miesięcy ok. 1303 PB danych (wzrost o 19% r/r).
 • Łączna liczba klientów B2B wynosi ok. 70 tys., a każdy z nich generuje średniomiesięcznie blisko 1,4 tys. zł przychodu.

Najważniejsze dane operacyjne za III kwartał 2021 dla segmentu mediowego:

 • Kanały Grupy Telewizji Polsat były w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,3% w III kw. (8,7% kanału głównego oraz 15,6% kanałów tematycznych) i 24,2% w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (9% kanału głównego oraz 15,3% kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły szybciej niż cały rynek reklamy TV. Zwiększyły się o 6,1% r/r do 267 mln zł w III kw., a udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do 28,8%. W pierwszych trzech kwartałach br. przychody Grupy wzrosły o 19,5% do 869 mln zł, a udział w rynku reklamy telewizyjnej zwiększył się do 28,8%.
 • Wiodąca pozycja Grupy Polsat-Interia na rynku wydawców internetowych – 19,9 mln użytkowników miesięcznie oraz średniomiesięcznie ponad 2 mld odsłon serwisów internetowych Grupy.
Facebook Comments