Nowa elektrownia wiatrowa na terenie gminy Człuchów

PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) rozpoczyna budowę nowej farmy wiatrowej, która będzie produkowała czystą i zieloną energię z wiatru. Budowa elektrowni wiatrowej jest częścią zielonej transformacji ZE PAK oraz Grupy Polsat Plus, których większościowym akcjonariuszem jest Zygmunt Solorz.

Generalnym Wykonawcą farmy wiatrowej Ględowo (Człuchów)jest Onde, jeden z liderów realizacji branży OZE w Polsce, dostawcą turbin duńska firma Vestas, a podmiotem odpowiedzialnym za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu jest Neo Energy Group.

„ZE PAK S.A. jest jednym z liderów transformacji energetycznej w Polsce. Jako pierwsi w Polsce odejdziemy od produkcji energii z węgla. Już od roku produkujemy czysty i zielony prąd w największej w Polsce elektrowni słonecznej w Brudzewie w Wielkopolsce. Ta zbudowana na terenach zrekultywowanych i pokopalnianych farma fotowoltaiczna może osiągnąć moc 70 MWp. Obecnie trwają już prace nad planami jej rozbudowy. Z kolei zmodernizowane bloki biomasowe 100 MWe w ZE PAK SA posłużą m.in. do produkcji tzw. „zielonego” wodoru z elektrolizerów w elektrowni Konin. Warto podkreślić, że inwestycja ta polegała na konwersji starych bloków na węgiel brunatny. Wraz z oddaniem drugiego bloku biomasowego definitywnie zakończono działalność spalania węgla brunatnego w Elektrowni Konin. Dzięki temu mieszkańcy miasta Konin, które jest głównym odbiorcą ciepła z tej instalacji od tego roku korzystają z ciepła, które jest wytwarzane w 100% ze źródeł odnawialnych” – mówi Andrzej Janiszowski, wiceprezes zarządu ZE PAK SA.

„Neo Energy Group jako jeden z największych deweloperów projektów OZE w Polsce podjęło się wyzwania połączenia w jednym projekcie dotychczasowego doświadczenia, technologii i know-how. Dzięki współpracy z solidnymi partnerami: PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) – spółka zależna ZE PAK, Vestas, Onde oraz gminą i powiatem Człuchów, jesteśmy w stanie zrealizować inwestycję o takiej skali i tak dużym znaczeniu. Harmonogram jest ambitny i zakłada uruchomienie FW Ględowo (Człuchów) już w 2024 roku” – komentuje Piotr Beaupré, Prezes Zarządu Neo Energy Group.

„Cieszymy się z nawiązania nowego partnerstwa z firmą PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., ponieważ kontynuujemy rozwój naszych usług w Polsce, Projekt w Człuchowie jest kolejnym dowodem na zaangażowanie firmy Vestas w tworzenie wartości w całym łańcuchu dostaw w Polsce, ponieważ wszystkie wieże będą produkowane lokalnie. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. powierzyła nam również 15-letnią umowę serwisową, która przyczyni się do dalszego długoterminowego rozwoju naszych usług w regionie” – powiedział William Gaillard, wiceprezes Vestas Sales East & BD.

„Bardzo cieszę się, że projekt budowy farmy wiatrowej, w ostatnich latach nabierający zdecydowanego tępa postępu prac uzgodnieniowych, będzie w końcu rozpoczęty. Korzyści dla samorządu Gminy Człuchów są wymierne w postaci dodatkowych źródeł dochodów. Dzięki temu będziemy mieć istotne środki na nowe inwestycje, a jedną z korzyści będą min.. nowe drogi na terenie naszej gminy. Jestem przekonany, że realizacja tej inwestycji przyczyni się do rozwoju samorządu Gminy Człuchów i jej mieszkańców” – podkreśla Wójt Gminy Człuchów Paweł Gibczyński.

„Cieszymy się z zaufania, jakim obdarzył nas jeden z liderów zielonej transformacji energetycznej w Polsce, firma ZE PAK i Grupa Polsat Plus. ONDE, jako generalny wykonawca farmy wiatrowej Ględowo (Człuchów), będzie odpowiedzialne za wybudowanie dróg i fundamentów, prace z zakresu średnich i wysokich napięć, prace konstrukcyjne oraz instalację stacji elektroenergetycznej. Prace rozpoczynamy niezwłocznie po przekazaniu placu budowy i jestem przekonany, że niebawem spotkamy się na wylewaniu pierwszych fundamentów pod turbiny. Zakończenie prac planowane jest na 2024 r.” – mówi Piotr Gutowski, Wiceprezes ONDE SA.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego widzi celowość i zasadność podejmowania działań związanych z szeroko podjętymi instalacjami generującymi energię ze źródeł odnawialnych.

„Mamy tu na myśli zarówno energię z paneli fotowoltaicznych, jak również z generatorów wykorzystujących siłę wiatru, czy uzyskiwaną z biogazu. Wszystkie tego typu inwestycje w mniejszym bądź szerszym zakresie znajdują i będą znajdowały nasze daleko idące poparcie zarówno w sferze dokumentacyjnej jak i formalnoprawnej, w formie pozytywnych uzgodnień, akceptacji warunków ich realizacji, czy wydawanych niezbędnych pozwoleń administracyjnych pozostających w naszej gestii. Obecne uwarunkowania zarówno rynkowe, jak i wynikające ze zmian klimatu zmuszają nas do poszukiwania i aktywnego wykorzystywania alternatywnych źródeł energii niezbędnej we wszystkich dziedzinach życia, a przy tym zmniejszających naszą zależność od zewnętrznych źródeł. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu Człuchowskiego w pełni akceptuje działania podejmowane przez Gminę Człuchów w kierunku budowy na jej terenie tego typu instalacji” – dodaje Aleksander Gappa, Przewodniczący Zarządu (Starostwo Powiatowe w Człuchowie).

Facebook Comments