Powstaje spółka PGE PAK Energia Jądrowa

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. to nazwa wspólnej spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK, która będzie brała udział w realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. 

PGE i ZE PAK podpisały 13 kwietnia 2023 r. statut spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A. Celem i zadaniem spółki będzie udział w planowanej realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. Elektrownia jest planowana jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa S.A. oraz koreańskiego KHNP. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o bezpieczną i sprawdzoną technologię reaktorów APR 1400.

Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że perspektywiczne jest posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.  Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jest możliwe już w 2035 roku.

PGE PAK Energia Jądrowa ma za zadanie przygotować trzy elementy inwestycji: studium wykonalności, badania terenu, lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

„Jest to ważny dzień dla Polski, polskiej energetyki, mieszkańców regionu, jak i dla mnie osobiście. Działamy bardzo dynamicznie, a powstanie PGE PAK Energii Jądrowej jest tego najlepszym dowodem. Potrzebujemy czystej i taniej, zeroemisyjnej energii i jesteśmy gotowi do realizacji budowy elektrowni jądrowej wraz z naszymi partnerami koreańskimi”– powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

W skład Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa S.A. wejdzie 12 członków – po 6 ze strony każdego z akcjonariuszy. Zarząd będzie składał się z 4 członków – po 2 z każdej ze stron. Przewodniczącym RN będzie Zygmunt Solorz, Prezesem Zarządu Jakub Rybicki. Siedzibą spółki jest Konin.

Skład Rady Nadzorczej:

1. Zygmunt Solorz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wojciech Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Tobias Solorz – Członek Rady Nadzorczej
4. Piotr Żak – Członek Rady Nadzorczej
5. Justyna Kulka – Członek Rady Nadzorczej
6. Tomasz Szeląg – Członek Rady Nadzorczej
7. Jarosław Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej
8. Piotr Skrzydelski – Członek Rady Nadzorczej
9. Damian Bronner – Członek Rady Nadzorczej
10. Tomasz Trautsolt – Członek Rady Nadzorczej
11. Paweł Stępień – Członek Rady Nadzorczej
12. Radosław Kwaśnicki – Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:

1. Jakub Rybicki – Prezes Zarządu
2. Maciej Stec – Wiceprezes Zarządu
3. Tomasz Nowacki – Członek Zarządu
4. Maciej Koński – Członek Zarządu

Facebook Comments