ZE PAK gotowy do wsparcia Ukrainy w połączeniu energetycznym z Europą

ZE PAK – należący do Zygmunta Solorza – jest gotowy do podjęcia się w trybie natychmiastowym modernizacji i uruchomienia linii energetycznej 750 kV łączącej Polskę z Ukrainą na odcinku polskim oraz przesyłu energii do Ukrainy.

Start prac modernizacyjnych przy linii uzależniony jest od decyzji Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Złożono już wniosek w tej sprawie.

Facebook Comments