Strategia 2023+ Grupy Polsat Plus

Grupa Polsat Plus, której założycielem i największym akcjonariuszem jest Zygmunt Solorz, rozbudowuje swoją strategię multiplay o produkcję i sprzedaż czystej energii. W ramach strategii 2023+ będą rozwijane kluczowe segmenty – Telekomunikacja pod marką Plus, Kontent pod marką Polsat oraz nowy segment – Czysta Energia.

Strategia Grupy to dostarczanie produktów i usług pierwszej potrzeby, z których korzysta „każdy i wszędzie”. Podstawą strategii multiplay jest kontynuacja rozwoju: Telekomunikacji z kluczowym projektem budowy najlepszej i najszybszej sieci 5G oraz produkcji i dystrybucji atrakcyjnego Kontentu „gdzie, kiedy i na jakim urządzeniu chcesz”. Nowy segment Czystej Energii idealnie wpisuje się więc w strategię Grupy. Grupa Polsat Plus chce dostarczać Polakom tanią i czystą energię, a energia niewątpliwie jest niezbędna do codziennego funkcjonowania każdego z nas.

Dodatkowym impulsem strategicznym jest fakt, że Polska musi dokonać transformacji energetycznej w kierunku zero- i niskoemisyjnej energii. Segment Czystej Energii wpisuje się również w ideę ESG (Środowisko, Społeczeństwo, Ład Korporacyjny) budowy wartości Grupy w sposób zrównoważony, który uwzględnia i adresuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i związane z odpowiedzialnym i transparentnym biznesem.

Grupa zaangażuje również część wolnych środków gotówkowych w unikalną w skali Europy inwestycję w Port Praski. Jest to inwestycja na 38 ha w ścisłym centrum Warszawy z dostępem do Wisły.

W ten sposób wszystkie najważniejsze aktywności biznesowe Zygmunta Solorza znajdą się w jednej Grupie. Strategia zakłada kontynuację atrakcyjnej polityki dywidendowej dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu.

  • Grupa planuje nabyć 67% udziałów w zielonych aktywach ZE PAK – spółce PAK Polska Czysta Energia za kwotę ok. 0,8 mlinwedd PLN. Następnie do 2026 roku zamierza zainwestować ok. 5 mld PLN celem osiągnięcia łącznie 1000 MW mocy wytwórczych czystej energii, a 0,5 mld PLN w technologie wodorowe. Nabycie udziałów w Porcie Praskim to kwota ok. 0,9 mld PLN.

„Grupa Polsat Plus, której fundamenty i najważniejsze obszary działalności to telekomunikacja i kontent, doskonale funkcjonuje na rynku. Będzie kontynuowała swój rozwój w tych dwóch strategicznych dziedzinach, nadal skutecznie realizując strategię multiplay. Wyzwania zmieniającego się świata tworzą jednak nowe możliwości, stąd w ramach Strategii 2023+ powstaje nowy segment naszej działalności – Czysta Energia. Chcemy produkować tanią i czystą energię dla Polaków. W Grupie znajdzie się również Port Praski, który jest unikalnym projektem, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego lokalizację i potencjał. Bardzo ważnym elementem strategii jest zapowiedziana przez Zarząd kontynuacja atrakcyjnej polityki dywidendowej dla akcjonariuszy” – powiedział Zygmunt Solorz, twórca i największy akcjonariusz Grupy Polsat Plus.

„Dzięki tym decyzjom budujemy unikatową Grupę. Moje kluczowe i skutecznie funkcjonujące aktywa (Cyfrowy Polsat (Polsatplaninwestycje Box), Polkomtel (Plus), Telewizja Polsat, Netia, zielone aktywa ZE PAK, Port Praski) są zgromadzone w jednej Grupie i mają tych samych akcjonariuszy. To również istotny etap w budowaniu Grupy na kolejnych wiele lat” – dodaje Zygmunt Solorz.

Filary strategiczne Grupy Polsat Plus – Telekomunikacja, Kontent, Czysta Energia

Grupa Polsat Plus jest polską firmą i dostarcza mieszkańcom Polski wysokiej jakości usługi pierwszej potrzeby (commodities) za rozsądną cenę, dla każdego i wszędzie.

„Dostarczamy mieszkańcom Polski usługi i produkty, z których korzystają wszędzie i na co dzień. To telekomunikacja – najlepszy i najszybszy w Polsce internet 5G Plusa, możliwość komunikowania się w dowolny sposób w każdym momencie – zarówno z rodziną i przyjaciółmi, jak i w pracy zawodowej. To kontent –  dostępny na różnych urządzeniach, kiedy, gdzie i jak chcesz: w internecie, na dekoderze 4K i w telewizji, poprzez serwisy i aplikacje Polsat Box Go i Polsat Go oraz nasz biznes online skupiony wokół Interii. Taką usługą i podstawowym dobrem dla wszystkich jest też energia. Chcemy ją produkować i dostarczać zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym. Naszym nowym, dodatkowym celem jest więc produkcja i dostarczanie czystej energii, która pozwoli nam żyć w czystszym i lepszym środowisku” – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus.

Grupa Polsat Plus do swoich dwóch filarów – telekomunikacji i kontentu, dodaje więc trzeci – czystą energię. Polska stoi przed gigantycznym wyzwaniem transformacji energetycznej. W Polsce wciąż około 70% energii produkowane jest z węgla, jako kraj emitujemy ekwiwalent 400 mln ton CO2 rocznie, co niesie ze sobą ogromne koszty społeczne – takie jak choroby układu oddechowego, udary, zawały serca, alergie, nieobecności w pracy i szkole, krótszy czas życia. Ceny energii w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat wzrosły średnio ponad 2-krotnie z 159 zł do 357 zł za 1 MWh w (pierwszych 11 miesiącach) 2021 roku. Koszt certyfikatów CO2 wzrósł średnio prawie 10-krotnie w tym samym okresie z 5,8 EUR do 51,1 EUR roku i stanowi około 65% ceny energii z węgla. Przy czym w ostatnich tygodniach ceny energii sięgały blisko 1300 złotych za 1 MWh,  a ceny certyfikatów CO2 wynosiły już 90 Euro. Redukcja CO2 i innych zanieczyszczeń oraz ustabilizowanie cen energii wymaga szybkiej inwestycji w czyste, zielone źródła energii i zbalansowanego miksu energetycznego w Polsce. Trzeba szybko transformować sektor energetyczny, by osiągnąć założony unijny cel neutralności klimatycznej w 2050 roku.

„To doskonały moment na wejście nowych graczy na rynek energii. Wierzymy, że transformacja energetyczna jest potrzebna i wręcz niezbędna nam jako społeczeństwu, by oddychać czystym powietrzem i żyć w lepszym środowisku. Potrzebujemy taniej i czystej energii w ramach zbilansowanego miksu energetycznego dla naszych rodzin oraz by budować konkurencyjność naszych firm. Stwarza to nowe możliwości rozwoju dla naszego biznesu. I chcemy mieć w tym swój udział. Chcemy produkować tanią i czystą energię”  – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus

Jednym z nowych obszarów energii, w którym planuje rozwijać się Grupa, są technologie wodorowe, a w szczególności zielony wodór.

„Jako Grupa chcemy zmieniać świat, a świat idzie w zielony wodór. Będzie on odgrywał istotną rolę w globalnej transformacji energetycznej. UE zapowiedziała szybki rozwój gospodarki zielonego wodoru – 6 GW elektrolizerów do 2024 r. i 40 GW do 2030 r. Również Polska ogłosiła ambitną strategię w zakresie wodoru m.in. 2 GW elektrolizerów, 800-1000 autobusów i min. 32 stacje tankowania. Zielony wodór można stosować w bardzo wielu gałęziach gospodarki, co przyspieszy redukcję CO2 i innych szkodliwych substancji. Zielony wodór to także nowe zeroemisyjne paliwo przyszłości. Już dziś seryjnie produkowane są samochody wodorowe oraz autobusy. Chcemy budować pełen łańcuch wartości zielonego wodoru: od produkcji w procesie elektrolizy z czystej energii i wody, poprzez magazynowanie i transport, budowę sieci stacji tankowania wodorem, produkcję autobusów aż po jego powszechne stosowanie w Polsce” – powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus.

W ramach realizacji strategii, Grupa nabędzie 67% udziałów w zielonych aktywach ZE PAK – spółce PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o. („PCE”) za około 0,8 mld PLN. Do 2026 roku planowane inwestycje w rozwój czystej energii to ok. 5 mld  PLN, co pozwoli osiągnąć moce wytwórcze rzędu 1000 MW. Na technologie wodorowe Grupa planuje przeznaczyć ok. 0,5 mld PLN w najbliższych 5 latach.

Szansa inwestycyjna – obszar nieruchomości i Port Praski

Grupa postanowiła zainwestować również część wolnych środków w obszarze nieruchomości i nabędzie udziały w przedsięwzięciu „Port Praski”.

„Port Praski to absolutnie unikalna inwestycja w skali Europy. To 38 ha terenów inwestycyjnych i około 800 tys. m2 zabudowy w ścisłym centrum Warszawy. Nie ma drugiej takiej lokalizacji i nie będzie. Chcemy zainwestować w pełni samowystarczalną dzielnicę, łączącą zabudowę o przeznaczeniu biurowym, mieszkalnym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Port Praski to strategiczna rewitalizacja praskiej części Warszawy i unikalna szansa inwestycyjna” – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus.

Na nabycie udziałów w projekcie „Port Praski” Grupa planuje przeznaczyć ok. 0,9 mld PLN.

Strategia Grupy Polsat Plus w liczbach i finansach

Strategia Grupy w dziedzinie finansów przewiduje wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych, budowę pozycji na rynku produkcji czystej energii, co otworzy możliwości budowy nowego strumienia przychodów, efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy kapitałowej oraz efektywne zarządzanie finansami, w tym zasobami kapitałowymi.

„W obszarze finansowym nasza nowa strategia to przede wszystkim kontynuacja tego, co wszyscy znają od lat. To zawsze było, jest i będzie efektywne zarządzanie finansami, wysoka troska o stronę przychodową i kosztową, a jednocześnie dbanie o długoterminowy rozwój naszych biznesów. Jeżeli chodzi o nasze nowe obszary działalności, to w obszarze energetyki przewidujemy z tego tytułu uzyskać powtarzalne ok. 500-600 mln rocznie dodatkowego wyniku EBITDA już w roku 2026. Proponujemy również kontynuację atrakcyjnej polityki dywidendowej” – powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus

Podsumowanie strategii Grupy Polsat Plus 2023+

Filary Grupy Polsat Plus to strategia multiplay: Telekomunikacja – szybka i niezawodna łączność krytyczna dla naszej pracy, nauki, rozrywki, komunikacji z rodziną i przyjaciółmi; Kontent – zróżnicowane technologie zapewniające ogólnodostępną rozrywkę w dowolnym miejscu, czasie i na wybranym urządzeniu oraz  nowy obszar – Energia – tania, czysta, niezbędna do funkcjonowania i dalszego rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki. Nowa szansa inwestycyjna to obszar nieruchomości i zaangażowanie w Port Praski, unikalny teren inwestycyjny o powierzchni 38 ha w centrum Warszawy. Istotnym elementem strategii jest kontynuacja atrakcyjnej polityki dywidendowej.

Facebook Comments