Telewizja Polsat złożyła ofertę kupna spółek Grupy Interia

Cyfrowy Polsat potwierdził pojawiające się doniesienia medialne dotyczące zainteresowania zakupem spółek Grupy Interia.

Cyfrowy Polsat poinformował o złożeniu przez spółkę zależną – Telewizja Polsat – oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia.

Złożenie przedmiotowej oferty dotyczy rozważanego nabycia przez Telewizję Polsat 100% udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz praw i obowiązków komandytariusza w Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Nabycie tych spółek będzie skutkowało nabyciem wyłącznej kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Podmiotami sprzedającymi spółki należące do Grupy Interia są Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH . Wybór oferty złożonej przez Telewizję Polsat będzie skutkował dalszymi negocjacjami mającymi na celu nabycie Grupy Interia przez Telewizję Polsat. Cena oraz ostateczne warunki mogą podlegać dalszym negocjacjom.

Spółka zaznacza, że proces negocjacji jest na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach procesu negocjacji pomiędzy Telewizją Polsat a sprzedającymi w odrębnych komunikatach.

Facebook Comments