Terminy publikacji raportów okresowych Grupy Polsat Plus w 2023 roku

Grupa Polsat Plus podała  terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023. Pod koniec marca ujawniony zostanie raport roczny za 2022 rok.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

  1. Raport roczny Grupy Polsat Plus za 2022 rok – 30 marca 2023 r.;
  2. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Polsat Plus za I kwartał 2023 roku – 15 maja 2023 roku;
  3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Polsat Plus za I półrocze 2023 roku – 16 sierpnia 2023 roku;
  4. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Polsat Plus za III kwartał 2023 roku – 8 listopada 2023 roku.
Facebook Comments