Zmiany w radzie nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A.

W dniu 31 maja 2023 r. Marek Kapuściński złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze skutkiem natychmiastowym.

Informację przekazała spółka w komunikacie giełdowym. Jednocześnie nie podano przyczyn złożenia rezygnacji.

Marek Kapuściński wszedł w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. w październiku 2016 roku, a od października 2016 roku do czerwca 2021 roku pełnił funkcję jej przewodniczącego, wchodząc także w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń. W czerwcu 2021 r. został powołany na stanowisko wice-przewodniczącego rady nadzorczej spółki.

Facebook Comments