1,9 mln klientów multiplay, pakiet Ekstraklasa i telewizja OTT – wyniki grupy Cyfrowy Polsat

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała raport finansowy podsumowujący drugi kwartał 2019 roku.

Najważniejsze dane operacyjne za II kwartał 2019 r.

Już co trzeci klient grupy korzysta z oferty multiplay:

 • Systematyczny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 243 tys. (15%) r/r do 1,9 mln, co stanowi 34% bazy klientów kontraktowych.
 • Liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do 5,71 mln.
 • Rekordowe obniżenie poziomu wskaźnika odejść klientów (churn) o 1,3 p.p. r/r do poziomu zaledwie 7% w skali roku.

Silny przyrost liczby usług kontraktowych – o 522 tys. r/r do 14,45 mln:

 • Istotny wzrost liczby usług telefonii komórkowej – o 499 tys. r/r do 7,6 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, utrzymującego się zainteresowania klientów prostymi taryfami Plusa oraz z wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
 • Dzięki utrzymującemu się popytowi na usługę Multiroom oraz dobrze sprzedającym się płatnym usługom OTT łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 31 tys. i wynosi 5,1 mln.
 • Wysoka baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln. W II kwartale 2019 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 267 PB danych, a w I półroczu 530 PB danych. W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 73% mieszkańców kraju.

Stabilna baza ok. 5,7 mln klientów kontraktowych:

 • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta – o 5,3% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,56 usługi z portfolio grupy.
 • Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł r/r o 0,6% i wyniósł 83,4 zł.

Baza usług prepaid na stabilnym poziomie 2,6 mln, z wysokim, rosnącym r/r o 2% ARPU na poziomie 20,8 zł.

Kanały grupy Telewizji Polsat uplasowały się w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,9% (11,4% kanału głównego oraz 13,6% kanałów tematycznych) w II kwartale i 24,1% (11,3% kanału głównego i 12,8% kanałów tematycznych) w I półroczu.

Przychody grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły zarówno w II kwartale, jak i w I półroczu – odpowiednio o 1,1% r/r do 325 mln zł, czego efektem jest wzrost udziału Grupy w rynku reklamy TV do 27,2% w II kwartale (przy jednoczesnym spadku całego rynku reklamy TV o 0,7%), i o 0,8% r/r do 596 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu 27,6% w I półroczu (cały rynek reklamy TV spadł o 1,8%).

„Konsekwentna realizacja strategii multiplay po raz kolejny przyniosła doskonałe efekty. Naszym klientom dostarczamy ponad pół miliona więcej usług kontraktowych, 1,9 mln abonentów korzysta z ofert łączonych, a wskaźnik rezygnacji z naszych usług pobił kolejny rekord, spadając do poziomu zaledwie 7% w skali roku”mówi Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. „Rozszerzyliśmy ofertę sportową premium, zapewniając fanom sportu maksymalną liczbę rozgrywek, dyscyplin i godzin transmisji z najważniejszych wydarzeń. Wraz z nawiązaniem współpracy z Canal+ nasi widzowie obok m.in. Ligi Mistrzów i Ligi Europy, a także najlepszych europejskich lig z anten Eleven Sports, otrzymali dostęp do wszystkich meczów PKO Ekstraklasy na nowych kanałach Canal+ Sport 3 i 4.”

„Zgodnie z zapowiedzią, wkrótce po wprowadzeniu telewizji kablowej w technologii IPTV zaprezentowaliśmy kolejną nowość – telewizję internetową OTT. To kolejny krok w realizacji naszej idei strategicznej »Telewizja – Dla każdego. Wszędzie. Internet – Dla każdego. Wszędzie. Telefon – Dla każdego. Wszędzie«. Nowa usługa umożliwia odbiór kanałów telewizyjnych przez Internet od dowolnego dostawcy, a elastyczna oferta programowa zapewnia możliwość swobodnego włączania pakietów bezpośrednio z poziomu dekodera, bez długoterminowych zobowiązańdodaje Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. strategii, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

„Zarówno drugi kwartał, jak i pierwsze półrocze były bardzo udane dla Telewizji Polsat. Antena główna i kanały tematyczne były w czołówce oglądalności w grupie komercyjnej, zgodnie z naszą długoterminową strategią. Z kolei nasze przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły o około 1%, przy spadku rynku reklamy TV w pierwszym półroczu”mówi Stanisław Janowski, prezes zarządu, Telewizja Polsat Sp. z o.o. „Wierzymy, że druga połowa roku ma szansę przynieść lepsze rezultaty, dlatego podtrzymujemy nasze oczekiwanie niskiego jednocyfrowego wzrostu rynku w całym roku. Jednocześnie dla widzów przygotowaliśmy nowe, ciekawe formaty i kolejne sezony najpopularniejszych produkcji w ramach jesiennej ramówki Telewizji Polsat”dodaje.

Najważniejsze dane finansowe za II kwartał 2019 r.

Silne wyniki finansowe Grupy w II kwartale 2019 r. (z włączeniem MSSF 16):

 • przychody: ponad 2,9 mld zł,
 • EBITDA: blisko 1,1 mld zł,
 • marża EBITDA: 36,8%,
 • zysk netto: 269 mln zł,
 • wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: blisko 1,4 mld zł,
 • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,57x (z wyłączeniem MSSF 16).

„Drugi kwartał br. zamknęliśmy bardzo dobrymi, stabilnymi i przewyższającymi prognozy analityków wynikami finansowymi, które odzwierciedlają zdrową kondycję biznesową naszej grupy. Przychody wyniosły 2,9 mld zł, EBITDA przekroczyła 1 mld zł, a zysk netto wyniósł 270 mln zł”mówi Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o. „Segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym rósł nie tylko w wyniku konsolidacji wyników Netii, ale także organicznie, m.in. dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaż sprzętu i działalności hurtowej. Wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej rosły m.in. na skutek rozszerzenia oferty Polsatu o pakiety Eleven Sports i Polsat Sport Premium oferowane operatorom kablowym i satelitarnym”dodaje.

„Wolne przepływy pieniężne są zgodne z naszymi zapowiedziami i pozostają na wysokim poziomie niemal 1,4 mld zł za okres 12 miesięcy. Dbając o regularne zmniejszanie poziomu zadłużenia, w pierwszym półroczu spłaciliśmy już ponad 850 mln zł kredytów, zakończyliśmy także proces bardzo korzystanego refinansowania obligacji. Stabilne wyniki finansowe pozwalają pogodzić komfort kredytodawców z solidnym wynagradzaniem akcjonariuszy, którym za 2018 rok zostanie wypłacona dywidenda w wysokości niemal 600 mln zł, z czego pierwsza transza została zrealizowana 3 lipca”podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann. „Fakt, iż tuż po zmianie polityki dywidendowej na bardziej hojną, agencja ratingowa Moody’s zdecydowała się podwyższyć nasz rating do poziomu Ba1, świadczy o stabilności i wiarygodności naszego biznesu oraz jest potwierdzeniem utrzymywania oczekiwanej przez akcjonariuszy, kredytodawców i rynek równowagi pomiędzy zmniejszaniem poziomu zadłużenia a jednoczesnym dzieleniem się zyskiem z akcjonariuszami”dodaje.

Facebook Comments