Cyfrowy Polsat sprzedaje spółkę Polkomtel Infrastruktura

Grupa Polsat zdecydowała o sprzedaży na rzecz Cellnex Telecom kontrolnego pakietu udziałów Polkomtel Infrastruktura za cenę około 7,1 mld zł.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu różnych opcji strategicznych, rozpoczętego we wrześniu 2020 roku, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. zawarły ze spółką Cellnex Poland sp. z o.o., będącą podmiotem zależnym Cellnex Telecom S.A., warunkową umowę sprzedaży pakietu 99,99% udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. (spółki zależnej Grupy Polsat odpowiedzialnej za część technicznej infrastruktury sieciowej). Przedmiotem transakcji są pasywne i aktywne warstwy mobilnej infrastruktury Grupy Polsat, składające się z około 7 tys. lokalizacji, około 37 tys. różnych systemów on-air (w tym około 1 tys. systemów obsługujących 5G) oraz sieci transmisyjnej.

Zamknięcie transakcji wymaga spełnienia się uzgodnionych warunków zawieszających.

Facebook Comments