Polsat News i „Wydarzenia” mają więcej widzów niż przed rokiem

Polsat News jako jedyna stacja informacyjna w Polsce w październiku 2019 r. zwiększyła o ponad 20% udziały w porównaniu z październikiem 2018 r.

Lepsze wyniki w porównaniu rok do roku uzyskały „Wydarzenia”. Główne wydanie śledziło w październiku średnio 2,3 miliona widzów.

Stacja informacyjna grupy Polsat uzyskała w październiku 1,3% udziałów grupie wszystkich widzów oraz 0,79% udziałów w grupie komercyjnej. Co w porównaniu z danymi z października 2018 oznacza wzrost o 24% w grupie 4+ oraz 20% w grupie wiekowej 16-49. Polsat News jako jedyna stacja informacyjna w Polsce mogła się pochwalić tak wysokimi wzrostami w obu grupach audytoryjnych. To także najlepszy październik od początku nadawania Polsat News.

Bardzo dobre wyniki osiągnęły w październiku „Wydarzenia”. Emitowane o godzinie 18:50 w Polsacie i Polsacie News główne wydanie śledziło średnio prawie 2,3 miliona widzów co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Przełożyło się to na udziały na poziomie 17% w grupie wszystkich widzów oraz 19,3% udziałów w grupie komercyjnym. Oznacza to odpowiednio wzrost o 3% i 5% w porównaniu rok do roku.

Od 4 listopada, widzowie Polsat News mogą oglądać „Wydarzenia” w czterech odsłonach. Oprócz wydania głównego o 18:50, popołudniowego o 15:50 (oba emitowane również na antenie Polsatu) oraz „Wydarzenia Wieczorne” o 21:50, również o godzinie 12:50. W październiku „Wydarzenia” obchodziły swoje 15-lecie.

* udziały Polsat News w grupie wszystkich badanych/ dane: NAM/Polsat

Facebook Comments